0902285883

Tỷ lệ trích và tiền lương tính Bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021

Khi tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỷ lệ đóng và mức lương tính BHXH luôn là vấn đề mà người lao động cũng như người sử dụng lao động quan tâm. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021.

Tỷ lệ trích và tiền lương tính Bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021

Mức đóng Bảo hiểm xã hội

Với lao động Việt Nam

Trường hợp doanh nghiệp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (quy định tại Nghị định 58/2020/NĐ-CP):

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
14% 3% 0.3% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21.3% 10.5%
Tổng cộng 31.8%

Trường hợp doanh nghiệp không áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
14% 3% 0.5% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21.5% 10.5%
Tổng cộng 32%

Với lao động nước ngoài

Từ nay đến hết năm 2021, người lao động nước ngoài áp dụng tỷ lệ trích đóng BHXH như sau:

Trường hợp doanh nghiệp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
3% 0.3% 3% 1.5%
6.3% 1.5%
Tổng cộng 7.8%

Trường hợp doanh nghiệp không áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
3% 0.5% 3% 1.5%
6.5% 1.5%
Tổng cộng 8%

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội

Mức lương tháng đóng BHXH tối thiểu

Trích điểm 2.6, khoản 2, Điều 6, Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“2.6. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

a) Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

b) Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.”

Quy định hiện nay, lương tối thiểu vùng năm 2021 vẫn giữ như năm 2020. Cụ thể:

+ Vùng 1: 4.420.000 đồng/tháng.

+ Vùng 2: 3.920.000 đồng/tháng.

+ Vùng 3: 3.430.000 đồng/tháng.

+ Vùng 4: 3.070.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2021 như sau:

Vùng Người làm việc trong điều kiện bình thường Người đã qua học nghề, đào tạo nghề Người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Vùng I 4.420.000 4.729.400 4.965.870 5.060.458
Vùng II 3.920.000 4.194.400 4.404.120 4.488.008
Vùng III 3.430.000 3.670.100 3.853.605 3.927.007
Vùng IV 3.070.000 3.284.900 3.449.145 3.514.843

Mức lương tháng đóng BHXH tối đa

Tỷ lệ trích và tiền lương tính Bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021

Trích khoản 3, Điều 6, Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“3. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều này cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở.”

Như vậy, mức lương tháng đóng BHXH tối đa là 20 tháng lương cơ sở. Mức lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức lương tháng đóng BHXH tối đa là: 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

Trên đây là mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất năm 2021. Mời bạn đọc tham khảo để chủ động trong công việc của mình. Chúc các bạn thành công.

Khi tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỷ lệ đóng và mức lương tính BHXH luôn là vấn đề mà người lao động…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *