0902285883

Tải về mẫu file Excel để tổng hợp số liệu kê khai thuế

Kê khai thuế là công việc kế toán phải làm định kỳ hàng tháng, quý và năm. Trong bài viết này, hddtvn sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu file Excel tổng hợp số liệu kê khai thuế để giúp các bạn kế toán viên kiểm tra lại số liệu kê khai thuế một cách dễ dàng hơn nhé.

Time for taxes planning money financial accounting taxation businessman Premium Photo

Các bước kiểm tra số liệu các loại thuế đã kê khai

1. Thuế giá trị gia tăng

 • Kiểm tra tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng (quý) đã nộp đầy đủ chưa;
 • Kiểm tra số liệu trên bảng kê hóa đơn mua vào bán ra có khớp với tờ khai thuế GTGT theo tháng (quý) và số dư tài khoản 133, 3331 trên sổ sách không;
 • Các tờ khai bổ sung, điều chỉnh tăng giảm đã được lập có theo đúng quy định không;
 • Hóa đơn đã đầy đủ theo bảng kê không; Nếu thiếu cần rà soát lại hoặc báo mất hóa đơn với cơ quan thuế;
 • Kiểm tra tờ khai thuế nhà thấu, thuế vãng lai;
 • Kiểm tra giấy nộp tiền ngân sách (nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu).
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng (quý) đã nộp đầy đủ chưa;
 • Kiểm tra hóa đơn xuất đã thông báo phát hành hóa đơn chưa;
 • Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng (quý) có khớp với hóa đơn sử dụng trong kỳ không; Các hóa đơn xóa bỏ đã có đầy đủ biên bản thu hồi hóa đơn chưa, nếu thiếu phải bổ sung.

2. Thuế thu nhập cá nhân

 • Nếu trong kỳ kê khai có phát sinh khấu trừ thuế TNCN của người lao động mới phải kê khai nộp tờ khai thuế TNCN
 • Kiểm tra số lao động có hợp đồng lao động, số thuế thu nhập cá nhân chịu thuế, số thuế khấu trừ TNCN có khớp với bảng lương không.
 • Nếu trong năm tài chính có phát sinh chi trả lương cho người lao động mới phải kê khai nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN
 • Kiểm tra tờ khai quyết toán thuế TNCN có khớp với bảng lương và sổ chi tiết TK 334 không;
 • Kiểm tra thông tin nhân viên: tên nhân viên, mã số thuế, thông tin người phụ thuộc có được kê khai đúng không;
 • Các khoản bảo hiểm được trừ có khớp với hồ sơ bảo hiểm không.

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Kiểm tra đã nộp tờ khai quyết toán thuế hàng năm chưa;
 • Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được lập, kiểm tra theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp (thông tư 96/2015/TT-BTC),ví dụ một số chỉ tiêu như:
 • Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi quyết toán;
 • Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận trước thuế;
 • Quy tắc chuyển lỗ;
 • Các trường hợp được ưu đãi, miễn giảm thuế;

Các bạn có thể tải về mẫu file Excel để tổng hợp số liệu kê khai thuế TẠI ĐÂY.

Kê khai thuế là công việc kế toán phải làm định kỳ hàng tháng, quý và năm. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *