Bảng giá chữ ký số áp dụng cho khách hàng đăng ký mới

CHỮ KÝ SỐ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM XEM CHI TIẾT

1.075.000 1.360.000 1.400.000 1.400.000 Chữ ký số NEWCA
1.480.000 1.800.000 1.900.000 1.900.000 Chữ ký số FPTCA
1.340.000 1.700.000 1.870.000 1.870.000 Chữ ký số VINA
1.440.000 1.800.000 1.750.000 1.750.000 Chữ ký số VNPT
1.340.000 1.820.000

2.100.000

Chữ ký số Viettel
1.200.000 1.350.000 1.440.000 1.440.000

Chữ ký số Ncca

Lợi ích của chữ ký số

Những lợi ích hàng đầu khi sử dụng chữ ký số trong kinh doanh

Ứng dụng chữ ký số

Sử dụng chữ ký số và ứng dụng vào các hoạt động của doanh nghiệp

Nộp tờ khai thuế qua mạng.

Nộp thuế điện tử quan mạng

Khai báo hải quan online

Kê khai bảo hiểm xã hội

Ký và phát hành hóa đơn điện tử

Giao dịch hợp đồng điện tử…

Quy trình đăng ký

Sử dụng chữ ký số và ứng dụng vào các hoạt động của doanh nghiệp