BẢNG GIÁ NEW-INVOICE

NEW- 200
280.000 VNĐ

200 Số hóa đơn

10 năm lưu trữ

Miễn phí lựa chọn 40 mẫu hóa đơn

Tra cứu Online và Offline

Phí khởi tạo lần đầu: 1.000.000 đ chỉ thu duy nhất 1 lần

ĐĂNG KÝ
NEW-300
390.000 VNĐ

300 Số hóa đơn

10 năm lưu trữ

Miễn phí lựa chọn 40 mẫu hóa đơn

Tra cứu Online và Offline

Phí khởi tạo lần đầu: 1.000.000 thu 1 lần duy nhất

ĐĂNG KÝ
NEW-500
510.000 VNĐ

500 Số hóa đơn

10 năm lưu trữ

Miễn phí lựa chọn 40 mẫu hóa đơn

Tra cứu Online và Offline

Phí khởi tạo lần đầu: 1.000.000 đ  chỉ thu 1 lần duy nhất

ĐĂNG KÝ
NEW-1000
750.000 VNĐ

1000 Số hóa đơn

10 năm lưu trữ

Miễn phí lựa chọn 40 mẫu hóa đơn

Tra cứu Online và Offline

Phí khởi tạo lần đầu:1.000.000 đ chỉ thu 1 lần duy nhất

ĐĂNG KÝ
NEW-2000
1.000.000 VNĐ

2000 Số hóa đơn

10 năm lưu trữ

Miễn phí lựa chọn 40 mẫu hóa đơn

Tra cứu Online và Offline

Phí khởi tạo lần đầu: 1.000.000 đ chỉ thu 1 lần duy nhất

ĐĂNG KÝ
NEW-3000
1.700.000 VNĐ

3000 Số hóa đơn

10 năm lưu trữ

Miễn phí lựa chọn 40 mẫu hóa đơn

Tra cứu Online và Offline

Phí khởi tạo lần đầu: 1.000.000 đ chỉ thu 1 lần duy nhất

ĐĂNG KÝ
NEW-5000
2.540.000 VNĐ

5000 Số hóa đơn

10 năm lưu trữ

Miễn phí lựa chọn 40 mẫu hóa đơn

Tra cứu Online và Offline

Phí khởi tạo lần đầu: 500.000 đ

ĐĂNG KÝ
NEW-10000
4.450.000 VNĐ

10000 Số hóa đơn

10 năm lưu trữ

Miễn phí lựa chọn 40 mẫu hóa đơn

Tra cứu Online và Offline

Phí khởi tạo lần đầu: 500.000 đ

ĐĂNG KÝ

BẢNG GIÁ EASYINVOICE

SMART 300
360.000 VNĐ

300 Số hóa đơn

10 năm lưu trữ

Miễn phí lựa chọn 40 mẫu hóa đơn

Tra cứu Online và Offline

Phí khởi tạo lần đầu: 500.000 đ

ĐĂNG KÝ
SMART 500
500.000 VNĐ

500 Số hóa đơn

10 năm lưu trữ

Miễn phí lựa chọn 40 mẫu hóa đơn

Tra cứu Online và Offline

Phí khởi tạo lần đầu: 500.000 đ

ĐĂNG KÝ
SMART 1000
850..000 VNĐ

1000 Số hóa đơn

10 năm lưu trữ

Miễn phí lựa chọn 40 mẫu hóa đơn

Tra cứu Online và Offline

Phí khởi tạo lần đầu: 500.000 đ

ĐĂNG KÝ
SMART 3000
1.800.000 VNĐ

3000 Số hóa đơn

10 năm lưu trữ

Miễn phí lựa chọn 40 mẫu hóa đơn

Tra cứu Online và Offline

Phí khởi tạo lần đầu: 500.000 đ

ĐĂNG KÝ
SMART 5000
2.500.000 VNĐ

5000 Số hóa đơn

10 năm lưu trữ

Miễn phí lựa chọn 40 mẫu hóa đơn

Tra cứu Online và Offline

Miễn Phí Phí khởi tạo lần đầu

ĐĂNG KÝ
SMART 10000
4.500.000 VNĐ

10000 Số hóa đơn

10 năm lưu trữ

Miễn phí lựa chọn 40 mẫu hóa đơn

Tra cứu Online và Offline

Miễn Phí Phí khởi tạo lần đầu

ĐĂNG KÝ
TÍCH HỢP PMKT
2.000.000 - 3.000 000 VNĐ

 

Một lần duy nhất 

 

 

 

ĐĂNG KÝ

Câu hỏi thường gặp

Tổng hợp những câu hỏi thường gặp nhất khi sử dụng hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

– Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn;
– Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế;
– Tăng tính an toàn cho hóa đơn khi hóa đơn điển tử có thể sao chép thành nhiều bản, tránh được các rủi ro, thất lạc, hư hỏng hóa đơn; nếu mất có thể yêu cầu cấp lại hóa đơn;
– Quá trình thanh toán nhanh hơn; Góp phần bảo vệ môi trường.

2. Những thủ tục cần phát hành hóa đơn điện tử là gì?

Những thủ tục đơn vị cần làm để được sử dụng Hóa đơn điện tử:
=> Bước 1: Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (Làm thủ công) gửi đến Cơ quan Thuế;
=> Bước 2: Đăng ký phát hành hóa đơn (Làm thủ công) gửi đến Cơ quan thuế;
=> Bước 3: Đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử với nhà cung cấp;
=> Bước 4: Lập, Xuất Hóa đơn điện tử trên phần mềm;
=> Bước 5: Gửi Hóa đơn điện tử cho bên mua.

3. Phát hành hóa đơn điện tử có bị giới hạn về số lượng không? Tối đa tôi có thể phát hành được bao nhiêu số hóa đơn điện tử?

Hiện nay, chính sách đã bỏ giới hạn về số lượng hóa đơn thông báo phát hành trên hóa đơn giấy, hóa đơn xác thực cũng tương tự không giới hạn về số lượng phát hành. Tuy nhiên, theo quy định số hóa đơn là 7 số nên vẫn có tối đa là 9.999.999 hóa đơn.

4. Năm nay tôi mua 1.000 hoá đơn nhưng dùng hết 600 tờ hoá đơn, hết năm tài chính tôi còn 400 hóa đơn thì tôi có được sử dụng tiếp cho năm sau không?

Theo luật kế toán và luật giao dịch điện tử, doanh nghiệp (bên bán) vẫn cần phải lưu trữ hóa đơn điện tử trong vòng 10 năm giống như lưu trữ hóa đơn giấy.
Nếu doanh nghiệp còn số lượng hóa đơn vẫn tiếp tục được sử dụng cho những năm tiếp theo mà không mất thêm bất cứ chi phí gì

5. Tôi xem báo giá thấy có 2 loại phí là phí khởi tạo lần đầu và giá hóa đơn điện tử là thế nào?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

6. Doanh nghiệp tôi dự định sử dụng 2.200 hóa đơn vậy tôi phải trả bao nhiêu tiền?

Quý khách phải trả các khoản phí như sau:
+ Phí khởi tạo lần đầu: 500.000 đ 1 lần đàu duy nhất
+ Sẽ mua gói 3.000 hóa đơn , tương ứng với số tiền 1.850.000 đ
=> Tổng phải trả: 2.350.000 đ
Tuy nhiên, nếu hóa đơn doanh nghiệp chưa sử dụng hết trong năm thì sẽ được chuyển sang năm tài chính tiếp theo để dùng tiếp.

7. Doanh nghiệp tôi đang sử dụng hddtvn.com, giờ muốn thay đổi thông tin về địa chỉ của công ty nhưng không thay đổi mã số thuế thì tôi có tiếp tục sử dụng được không, có phải trả khoản phí nào không?

Doanh nghiệp không thay đổi Mã số thuế, chỉ thay đổi thông địa chỉ thì vẫn dùng được hddtvn.com và không phải trả thêm khoản phí nào để thay đổi thông tin.

8. Tổ chức, Doanh nghiệp (bên bán) có cần phải lưu trữ hóa đơn không?

Những doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử có thể không cần lưu trữ hóa đơn dưới dạng giấy nữa mà chỉ cần lưu trữ hóa đơn dưới dạng điện tử là file .xml.
Khi sử dụng phần mềm lập hóa đơn, tất cả thông tin hóa đơn đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của phần mềm. Khi cần thiết, doanh nghiệp có thể tra cứu lại hóa đơn trong phần mềm, hoặc doanh nghiệp vẫn muốn lưu trữ hóa đơn để tránh trường hợp máy tính hỏng hóc, thì doanh nghiệp có thể sau lưu, export file nén hóa đơn dưới dạng .zip từ phần mềm ra để lưu trữ lại trên máy tính khác hoặc trong ổ cứng lưu trữ.