0902285883

5 nhóm hàng giúp tăng thu ngân sách hơn 4.600 tỷ đồng

5 nhóm hàng giúp tăng thu ngân sách hơn 4.600 tỷ đồng
Ô tô nhập khẩu là nhóm hàng giúp tăng thu ngân sách lớn nhất trong 2 tháng đầu năm.

Theo Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm toàn Ngành thu ngân sách được 54.760 tỷ đồng, bằng 17,38% dự toán được giao, tăng 7,53 % so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp quan trọng vào kết quả tăng thu của toàn Ngành là 5 nhóm hàng nhập khẩu chủ lực: ô tô; điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng; kim loại thường.

Trong đó, ô tô nguyên chiếc các loại đạt kim ngạch 424 triệu USD, tăng 26,5%, số thuế phải thu đạt 5.476 tỷ đồng, tăng 1.231 tỷ đồng.

Điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch 579 triệu USD, tăng 212,4%, số thuế phải thu đạt 1.656 tỷ đồng, tăng 933 tỷ đồng.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch 907 triệu USD, tăng 70,4%, số thuế phải thu đạt 2.318 tỷ đồng, tăng 864 tỷ đồng.

Máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt kim ngạch 2,87 tỷ USD, tăng 12%, số thuế phải thu đạt 7.594 tỷ đồng, tăng 815 tỷ đồng.

Kim loại thường khác đạt kim ngạch 757 triệu USD, tăng 57,6%, số thuế phải thu đạt 1.858 tỷ đồng, tăng 692 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, riêng 5 nhóm hàng chủ lực nêu trên giúp tăng thu ngân sách tới hơn 4.600 tỷ đồng.

Thái Bình

(HDDTVN) – 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của ngành Hải quan tăng 7,53% so với cùng kỳ 2020. Đóng góp quan trọng là 5 nhóm hàng có số thu tăng thêm từ vài trăm đến hơn 1.000 tỷ đồng như ô tô; điện thoại; máy móc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *